توضیحات

  مقاله جهاني شدن (WTO) با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهاني شدن (WTO) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جهاني شدن (WTO) با word

مقدمه  
تحولات و ساختار  
پیشینه تاریخی  
تاسیس گاتGATT  
عرصه جهانی شدن  
شرایط الحاقیه WTO  
موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  
جمع بندی  
این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند  
WTO چگونه عمل می کند ؟  
این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند  
سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد  
سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد  
تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود  
پوشاک ارزان تر می شود  
سایر کالاها نیز ارزان تر می شود.  
ارائه خدمات هم ارزان تر می شود  
تجارت درآمدها را افزایش می دهد  
تجارت اقتصاد را رونق می بخشد واین خبر خوبی برای اشتغال زائی است  
اصول پایه و زیربنایی، سیستم را به لحاظ اقتصادی کارآمدتر می کند و از هزینه ها می کاهد  
سیستم WTO از دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب حمایت می کند  
سیستم دولتهای خوب را تشویق می کند  
ده فایده سازمان تجارت جهانی(WORD TRADE ORGANIZATION  
ده برداشت غلط از سازمان تجارت جهانی(WTO)  
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟  
تصویب مجموعه اسناد  
مرحله عضویت  
منابع :  

مقدمه

اروپا پس از چندین قرن که حاکمیت مطلق کلیسا برآن حاکمبود و هرگونه تراوش فکری ،فرضیه های زمینی و هرگونه تفکر پیشرفت و توسعه به شدت سرکوب می گردید و دانشمندان بسیاری در این قرون به دست آتش و گیوتین سپرده شدند به عصر رنسانس وروشنگری با همت تمام نخبگان و فرهیخته گان خود رسید

عصری که کلیسا از متن به حاشیه رفت ،عصری که دانشمندان ، نخبگان و فرهیختگان از حاشیه به متن آمدند و گفتند:زین پس مشکلات را حل خواهیم کرد ،راه پیشرفت و توسعه را هموار خواهیم کرد،مجسمه های تنومندی ساختند که حکایت از خودباوری و دانایی می کرد و آنجا یی که دکارت گفت(می اندیشیم،پس هستم.))عصر رنسانس پایانی سیطره برتفکر ،نوآوری و تکامل بود. همه چیز پا عرصه ظهور گذاشتند تمام تفکرات و حرکتها به صورت آزمایشگاه در آمد که کاملاًثابت شده باشد و همه تفکرات به صورت فرمولاسیون علمی تجلی پیدا کرد و این پدیده به صنعت هم راه یافت و انقلاب صنعتی قرن هیجدهم را به وجود آورد

دیگر صنایع از روش دستی به صورت ماشین در آمد(موج اول)

کارخانه ها Manufacture متعدد ایجاد شد که اکثر این کارخانه هابه صورت Resource base کار می کردند به صورتی که تقریباًدر اواسط قرن 19بازار داخلی اشباع گردید و ماشین آلات تولیدی کاملتر گردید. از اینجا بود که سرمایه داری متولد شد.به دنبال بازار جهانی بود. که در مرحله اول،سرمایه داری صدور کالا نکته اصلی بود در این مرحله تکامل تکنولوژی به کمک سرمایه داری جوان شتافت.مشی سیاسی حکومت ها مکمل توسعه سرمایه داری بود.ماشین آلات صنعتی با تکامل در اوایل قرن بیستم به حالت ،Tech  Medium در آمدندو در این شرایط پس از جنگ جهانی اول تولیدات الکترونیکی به صورت لامپ خلاء پا به عرصه وجود گذاشت و بعد از جنگ جهانی دوم ترانزیستورها موج دوم را به وجود آوردند که کم کم اروپا و آمریکا وارد جهانی شدن Globalization شدند

تحولات و ساختار

جهانی شدن Globalization و استقبال از نظم نوین جهانی که شالوده و بنیان اصلی آن از ساختار های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته است و واقعیت وجودی این پدیده را بر همگان روشن ساخته و این نکته جای تردید ندارد و از تصور حکومت دینی و عقیدتی ما نیز جدا نیست، جهانی شدن در مفهوم گسترده آن در هم ادغام شدن بازارهای بین المللی در عرصه تجارت ،سرمایه ،جابه جای کالا، خدمات و نیروی انسانی مجهز به تکنولوژی به بازارهای دیگر کشور هاست

1- عده ای جهانی شدن را غربی شدن دانسته و اولین اندیشه ها افرادی نظیر دور کیم و ماکس وبررا رابطه با تکامل جامعه مدرنیزه غربی می دانند، عده ای معتقدند بدون نوسازی بخش هایی از هویت اساسی خود که نشانه موجودیت انسانی ماست مماشات با داعیه داران جهانی شدن به صلاح و صواب نیست

با توجه و نگاه به گذشته اقتصاد جهانی می بیندد و مطلب عمده  به ذهن متبادرمی شود نخست مسئله جهانی شدن Globalization است که به فرایندی اشاره دارد که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شود و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزایش می یابد، اما جهانی شدن فرایند پیچیده و بغرنج است و به رغم کاربرد فراوان و نوپا بودن ، این اصطلاح نشان دهنده تغیری که می خواهد ایجاد کند ، نیست. جهانی شدن فرایندی است که چندین دهه ادامه دارد و اصطلاحات چون وابستگی متقابل ،فراملی شدن و تغیر تقسیم بین االمللی کار برای اشاره به آن بکار رفته است . در واقع منطقه گرایی که اغلب به عنوان جنبه ای از جهانی شدن قلمداد می شود

برای نمونه همگرایی در حال افزایش جامعه اروپا در اینجا به عنوان واکنش حمایت گرایانه جدیدی در مقابل جهانی شدن در نظر گرفته می شود

2- عده ای بحث جهانی شدن را آمریکا یی شدن Americanization تلقی می کند و در نظر آنان جهانی شدن در واقع تحمیل الگوهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی آمریکا به سایر کشورها ست.در تعریف بین المللی و جهانی از جهانی شدن آنچه جنبه رسمی تر دارد شاید تعریف آنکتاد باشد

3- بسیاری معتقدند که نقش هویت و ملیت گرایی و میهن گرایی که مسائل مهم ومطرحی در جهانی شدن است کمرنگ گرفته شده است .وعده ای دیگر بحران چیرگیcrisis  of hegemony رامطرح می کنند

پیشینه تاریخی

عده ای از متفکران پیشینه تاریخی جهانی شدن را از دوران پایه گذاری علم اقتصاد به وسیله آدم اسمیت می دانند یا می گویند حدود یک قرن پیش جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی در کتاب اصول اقتصادی سیاسی با نگاه ژرف به آزادی تجارت گفته است که پیامدهای فکری و اخلاقی تجارت آزاد بسیار فراتر از مزایای اقتصادی آن دست و قائل به این نکته که موج اول جهانی شدن را به دوره دو سال قبل از جنگ جهانی اول که تجارت بین المللی به سرعت در حال رشد بوده و اتحادیه جماهیر شوروی در حال شکل گیری بود باز می گردد و موج دوم جهانی شدن به پس از جنگ جهانی دوم .که سازمانهای مختلفی در این رابطه مانند صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و گات به وجود آمدند و کشور های به این نتیجه رسیدند که ریشه اصلی رشد اقتصادی در افزایش رشد صادرات سازمان مذکور یاری دهند بزرگی برای کاهش این محدودیت هاست

تاسیس گاتGATT

در سال 1947 در کنفرانسی در هاوانا – پاتخت کوبا – با حضور 56 کشور برای عملی ساختن ایده نظام تجارت چند جانبه مقدمات اولیه آن ارائه گردید و در نهایت منشوری در این رابطه به صورت قرارداد در مرحله اولیه به امضای 33کشور رسید و این قرارداد همان موافقتنامه تعریف و تجارت یا گات GATT است.هدف از ترسیم گات افزایش سطح زندگی کشورهای عضو، فراهم کردن امکانات اشتغال کامل،افزایش در آمدهای واقعی و سطح تقاضا ،بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی ذکر شده است

حوزه عمده این نظام تجارت چند جانبه کالا و محصولات صنعتی بوده و اصول و قواعدی برمبنای آن بنا شده است

1-    اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت

2-    کاهش و لازم الاجرا کردن تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات مستمر

3-    رفع اختلافات تجاری میان کشورها

4-  ممنوعیت استفاده ازمحدودیت های مقداری ،آخرین وهشتمین دور مذاکرات گات که معروف به مذاکرات دوره اروگوئه بود که در سال 1986-1994 در واقع طولانی ترین دور مذاکرات بود که تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شد و نظام تجاری چند جانبه رادچار تحول عمیقی کرد .مباحث مطروحه آن عمل محورهای – توسعه تجارت و خدمات کالا موافقتنامه کشاورزی،موافقتنامه جنبه های تجاری،حقوق حاکمیت فکری و تشکیل و اعلام سازمان جهانی تجارت WTO است . بنابراین در سال 1994سازمان جهانی تجارت WTOبه جای گات GAAT پا به عرصه گیتی نهاد و تعداد اعضای آن افزایش یافت به طوری که تعداد اعضای رسمی آن به 124کشور رسید

عرصه جهانی شدن

محور اساسی جهانی شدن، رقابت است و رقابت باعث رشد اقتصادی می گردد در هزاره سوم و قرن بیست ویکم جهانی شدن به یک روند تعیین کننده تبدیل شده و به نظر        می رسد که در ابتدا این قرن در حال ورود به عصر جدیدی از تعامل بین ملتها و اقتصاد هستیم،جهانی شدن ،فرایند مستمر همگرایی جهانی است که شامل

1-    همگرایی اقتصادی از طریق تجارت ، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

2-    همگرایی سیاسی

3-    تکنولوژی اطلاعات و اطلاع رسانی

4-    همگرایی فرهنگی

فرایند جهانی شدن به لحاظ دارا بودن ابعاد مختلف، در تمام زمینه ها اثرات خود را بر جای می گذارد . برای نمونه، در اثر توسعه انسانی محیط زیست (جریان صنعت و تجارت همیشه خلاف محیط زیست است و عدم امضاء قرارداد کیوتو از طرف آمریکا بر این گفته صحه کی گذارد)

تحت تاثیر قرار می گیرد یا در اثر گسترش تجارت،سرمایه گذاری و جریان سرمایه تاثیر می پذیرد.جریان داشتن روزانه حدود 30 میلیارد دلار سرمایه،مفهوم مرزها را تغییر داده است.باید قبول کنیم رقابت خیلی شایسته تر از حمایت است و باید برای رشد دربازارهای بین المللی با شرکت در ارتباط بوده و در معرض فشار رقابت باشیم نه در پی تقلید از تکنولوژی ،در صورتیکه هر روز تکنولوژی تغییرمی کند خودمان در پی کسب آموزش و مهارت بوده و در صدی از فروش کالایمان را صرف مطاالعه و تحقیق کرده و تا ما به دانش روز تجهیز شویم ،بدنیست بدانیم که شرکت زیمنس در سال 79،7/8درصد از فروش خود را صرف تحقیق کرده است

شرایط الحاقیه WTO

برای عضویت درWTO ابتدا باید درخواست عضویت توسط کشور متقاضی به دبیر خانه WTO که در ژنو واقع است،داده شود. درخواست در شورای عمومی مطرح شده و در صورت پذیرش ،گروه کاری لازم جهت آغاز مذاکرات با کشور متقاضی تعیین می شود  در هنگام مذاکرات، کشور متقاضی باید گزارش تفصیلی رژیم تجاری کشور خود را که شامل تمامی سیاستها، قوانین، مقررات،رویدادها ی اقتصادی ، اجتماعی خود را ارایه کرده و این گزارش مبنای رسیدگی گروه کاری و نیز مذاکرات دو جانبه دولت متقاضی با اعضای ذینفع WTO  قرار می گیرد و مدت مذاکرات معمولا دو تا پنج سال است،چگونگی الحاق کشور متقاضی به WTO تعیین شده و طی آن متعهد است،امتیازات،تخفیفات و مستثنیات مورد نظر کشور متقاضی در زمینه مقررات زدایی وآزاد سازی با بازار کالا و خدمات خود ، درجه میزان آزادی سازی ها و گسترده و مشمول آن – موارد توافق گرفته و نهایتاً پیش نویس جداول و شرایط اقتصادی وتجاری لازمه در شورای عمومی یا اجلاس وزرا تحت عنوان پروتکل الحاق کشور متقاضی به تصویب می رسد، پس از آن کشور متقاضی عضویت پس از تصویب این پروتکل در پارلمان کشور خود رسماًبه عضویت سازمان جهانی تجارت در می آید

موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

دیر زمانی است که بحث های گونا گون پیرامون پیوستن و عدم پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت از سوی اقشار مختلف روشنفکری ، اقتصادی و اجرایی،سیاسی در حامعه ایران مطرح گردیده است که هر یک از این نقطه نظرها دارای گرایش های مثبت و منفی در نگرش به عضویت سازمان جهانی تجارت بوده است و بیش از آنکه جنبه علمی و راهکارهای گشاینده داشته باشد حاوی جهت گیری های نظری بوده است. این اظهار نظرها که عموماًتوسط مسوولان مملکتی و شخصیتهای اقتصادی و بعضاً کارشناس ،ارایه شده اند ، اغلب در قالب نظرات شخصی مطرح گردیده اند و به نظر می رسد کمتر به یک تحقیقات منسجم جامع در چار چوب تدوین چشم انداز آینده اقتصادی کشور بر اساس استراتژی بلند مدت مطالعه شده باشد، متکی باشند. به دلیل، نقصان زیر بنای مطالعات برنامه ای و نیز پس از گذشت مدت غریب به 10 سال که اجباراًموضوع پیوستن یی عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در داخل و خارج از کشور مطرح شده است ،دستگاه برنامه ریزی و مدیریت کلان اجرایی اقتصاد ایران،هنوز هیچگونه دستور العمل و برنامه زمانبندی شده کاری در دست اقدام ندارد

واقعیت امر این است که هنوز کار مقدمات زمینه سازی برای طرح موضوع و آماده سازی و کارهای لازم برای طرح مسئله چه درسطح جامعه و چه در درون سازمان جهانی تجارت فراهم نگردیده است

ساختار کنونی اقتصاد ایران و چگونی تقسیم بازار بین افرادی برخوردار از ارتباطات قوی با منافع در آمدی عظیم و خود کامگی تجاری گروه های خارج از دولت همچنین پهنه گسترده سیستم انحصاری و شبه انصارقدرت و فعالیت های اقتصادی و بسته بودن روابط اقتصادی بین المللی ایران تا درجه ای از انزواگرایی، میل و توان عضویت در سازمان جهانی تجارت را از ایران سلب کرده است

نظام حاکم بر سازمان جهانی تجارت بردو اصول یا دو فرض کلیدی استوار است

1-    نظام مدیریت حکومت مداری با مشارکت تمامی آحاد جامعه

2-  نظام اقتصادی خصوصی و مردمی که هر دو در یک چار چوب مبتنی بر دو اصول اساسی شایسته سالاری و رقابت آزاد،شکل گرفته و ایفای نقش می کنند

وضعیت فعلی ایران در هر دو زمینه با آنچه که از ما برای پذیرش در WTOخواهند خواست فاصله فراوانی دارد، نکته دیگری که در زمان تسلیم تقاضای عضویت در WTOبسیار ضروری است شفافیت دیدگاه های ملی و بین المللی دولت در مورد منافع ملی ایران و چگونگی ارتباط مشترکات منافع ملی با منافع جهانی و بخصوص چگونگی ارتباط با سایر کشورهای عضو به طوری که هر سه وجه، منافع ملی، منافع سایر اعضا، در پیامد پذیرش ایران  به سازمان  WTOباید حفظ شود،حال سوال این است که آیا در ایران چنین شفافیتهایی وجود دارد؟

یکی دیگر از نکات پر اهمیت در هنگام طرح تقاضای عضویت ایران درWTO شفافیت موضع منطقه ای و بین المللی ایران در زمینه سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی     می باشد ، بدین معنا که دولت ایران به عنوان نماد حاکمیت واحد و سمبل وحدت ملی ، در اعلام مواضع اقتصادی و سیاسی ایران متعهد به شفافیت تئوریکو شفافیت ساختاری و اجرایی کلیه مواضع اعلام شده در تمامی زمینه ها ، اعم از برنامه های توسعه اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آینده و یا احترام به منافع سایر اعضای سازمان تجارت جهانی است و همچنین متعهد به همگون سازی قوانین و مقررات همسو با قوانین و مقررات بین المللی و سازمان تجارت جهانی است. تا فرایند مبادلات تکنولوژی ،تجاری،مالی،سرمایه گذاری و قوانین تامین اجتماعی و کارگری ، باگشوده شدن مرزهای گمرکی طرفین یعنی اعضا برروی فعالیت های اقتصادی ایران و متقابلا ًفعالیت های اقتصادی اعضا در ایران دچار اختلال نگردد

حال سوال دوم این است که در شرایط کنونی منازعات جناحی ،فرقه ای،گروهی،طبقاتی سیاسی،  انجمن های خود محور فرهنگی و اجتماعی و اشخاص خود سر اقتصادی، با وجود آشفتگی های متکثر در نظریه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و سیاست گذاری های اهداف ، در کلیه زمینه ها توسط شوراها و ارگان های متعدد خود تصمیم ساز خوانده شرایط شفاف سازی مواضع ایران و متعهد شدن به ثبات مواضع اعلام شده برای دولت در قبال سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟

از سویی باید توجه داشت که اقتصاد ایران با سازمان جهانی تجارت و با دنیا مساله دارد،عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت مستلزم حل مساله بین المللی  روابط ایران با سایر کشورهای عضو WTO می باشد.حال سوال این است آیا در کشور ایران آمادگی وجود دارد تا به این واقعیت های اجتناب ناپذیر اقتصادی توجه شود و در ملاحظات پیوستن به WTO لحاظ گردد؟

امروز نه تنها حتی پذیرفتن ورقه در خواست ما برای عضویت در WTO  با مسایل فنی  و دیپلماتیک مواجه است بلکه توفیق مذاکره در مورد یک کالا به کشورهای عمده صنعتی طرف قرارداد تجاری آمریکا بدون نظر مساعد آمریکا نسبت به مساعدت کشورهای مذکور با ایران احتمالاًبا اختلال مواجه خواهد بود. از طرفی دیگر عضویت در سازمان تجارت جهانی نه تنها برای کارخانجات برشکسته غیر کار آمد،بلکه بیکاری و جابجایی شدید عوامل تولید به نیروی کار نیز مشکلاتی را ایجاد می کندکه خود سامان دادن آن به مدیریت قوی در دولت به بخش خصوصی احتیاج دارد که نیازمند وحدت هدف و نظر و استعانت از شایسته سالاری و علم تخصص است

ورود به بحث پیوستن یا عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی،نیازمند مطالعه ای دقیق و ریشه ای و همچنین طراحی جدید از ساختار و قدرت،سازمان حکومت مداری  و مدیریت کلان اقتصادی ،اجتماعی و نظام اقتصادی کشور و روابط بین المللی و دیپلماسی بازرگانی ،می باشد این گونه اظهار نظر های پراکنده،حتی اقتصاد دانان برجسته ،به تنهایی نمی توانند توجیه کننده تصمیم گیری در مورد عضویت ایران در WTO باشند  زیرا چنانچه ایران با شرایط کنونی ساختار اقتصادی و ساختار مدیریت حکومت مداری به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید، بایستی شاهد فروپاشی سازمان تجارت تولیدات صنعتی کشاورزی و خدمات کشور بود

جمع بندی

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله جهاني شدن (WTO) با word, پروژه word مقاله جهاني شدن (WTO), دانلود سورس مقاله جهاني شدن (WTO) با word, سیستم مقاله جهاني شدن (WTO) با word, مدیریت مقاله جهاني شدن (WTO) به زبان word, مقاله جهاني شدن (WTO) با word, پروژه دانشجویی مقاله جهاني شدن (WTO), مقاله جهاني شدن (WTO) به زبان word, مقاله جهاني شدن (WTO) در word, سیستم مقاله جهاني شدن (WTO) تحت word, دانلود پروژه مقاله جهاني شدن (WTO) با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله جهاني شدن (WTO), سورس پروژه مقاله جهاني شدن (WTO) به زبان word, مقاله جهاني شدن (WTO) با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله جهاني شدن (WTO), مقاله جهاني شدن (WTO) به زبان فایل ورد (word), مقاله جهاني شدن (WTO) در فایل ورد (word), سیستم مقاله جهاني شدن (WTO) تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله جهاني شدن (WTO) با word, پروژه مقاله جهاني شدن (WTO) به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com