توضیحات

  مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: 1

چکیده:

توانبخـــشی اعتقـــادی در مـــدیریت بحـــران و بلایـــا ، فرآینـــدی اســـت آموزشـــی ، کـــه طـــی آن بـــر مبنـــای اصـــول اعتقـــادی و وحیـــانی ضـــریب آگـــاهی و بیـــنش مبتلایـــان و مـــصیبت دیـــدگان از فلـــسفه وجـــودی بلایـــا و فــضیلت صــبر در آن افــزایش مــی یابــد . تــا از ایــن رهگــذر ضــمن تــسهیل تحمــل شــرایط بحــران ، تــا حــد امکــان آرامش روانی و روحی در آنها تحصیل و تثبیت گردد . توضیح این مطلب به این است مادامی که ، آدمی نسبت به زوایای غیبی بلایا و بیماریها اشراف و وقـوف کـافی نداشـته باشـد، ضمن سنگینی بار تحمل حوادث و بلایا بر دوش او ، امکان شک و تردید در اصـول اعتقـادی و مـسئله عـدل پروردگـار بوجـود خواهد آمد و این خود مزید بر علت ( بحران ) خواهد بود . چرا که این مسئله جزو بالاترین و مهمترین خطرات اعتقـادی اسـت که می تواند تبعات سوئی در رفتار و منش شخص بجا بگذارد . که نهایتاً بازگشت آن به اجتماع خواهد بـود . لـذا تبعـات روحـی وروانی انسانی که به بلایا با دید منفی می نگرد با انسانی که به آنها با دید مثبت می نگرد ، تفـاوت اساسـی خو اهـد داشـت . از سوی دیگر بخش مهمی از مدیریت عوارض لاینفک حوادث غیر مترقبه که سبب ایجاد حالت بحران ه ستند و اعـم از بیمـاری ، مجروحیــت ، مــصدومیت ، مفقودیــت و معلولیــت و نــاتوانی و نهایتــاً مــرگ و میــر اســت ، بــه طریقــه صــحیح آمــوزش و اطلاع رسانی مبتلایان و مصیبت دیدگان وابسته است و توانبخشی اعتقادی با تعریفی که در بالا آمده اگر چـه پدیـده نوپـایی بنظــــر مــــی رســــد لکــــن ضــــمن کمــــک بــــه جریــــان مــــدیریت صــــحیح بحــــران ، تــــأثیر بــــسزایی در تـــسکین و تثبیـــت شـــرایط روانـــی و روحـــی افـــراد خواهـــد داشـــت کـــه بـــا ســـرمایه گـــذاری فکـــری و تبلیغـــی از ســــوی صــــاحبان امــــر مــــدیریت بحــــران قابــــل تحقــــق و دســــتیابی اســــت لــــذا در راســــتای تحــــصیل و تحقیق این هدف محورهای ذیل از دیدگاههای معرفتی ، روایی و قرآنی مورد بحث قرار می گیرد :
محور اول : فلسفه وحکمت ابتلاء به بیماری ( قسمت ا ).
محور دوم : فلسفه و حکمت ابتلاء به بیماری ( قسمت ).2
محور سوم : فضیلت ابتلاء به بیماری و صبر بر آن

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با word, پروژه word مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران, دانلود سورس مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با word, سیستم مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با word, مدیریت مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران به زبان word, مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با word, پروژه دانشجویی مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران, مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران به زبان word, مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران در word, سیستم مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران تحت word, دانلود پروژه مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران, سورس پروژه مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران به زبان word, مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران, مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران به زبان فایل ورد (word), مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران در فایل ورد (word), سیستم مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران با word, پروژه مقاله توانبخشي اعتقادي در مديريت بحران به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com