توضیحات

 پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل تحت pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامهشخصیت کتل در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در سال 1395انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی بوده و از لحاظ هدف بنیادی است. تعداد افراد جامعه ی آماری 200 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد بروجرد در ترم تابستانبوده اند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی براساس جدول کرجسی و مورگان 127 نفر از دانشجویان به عنوان نمونهانتخاب شده و پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. برای اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه های ویژگی ها ی شخصیتی شانزدهعاملی کتل فرم بزرگسال 16PF؛ (1996)، تنظن شناختی هیجنان اسنتفاده گردید و داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و تحلیل مسیر، تحلیل شدند. بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تنها ارتباط میانعامل های A و H با راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی معنی دار است و ضریب رگرسیونی سایر عوامل از نظر آماریمعنی دار نبوده و صفر محسوب می شوند. همچنین سطح معنی داری برای عوامل M, I, H, C و Q2 از 0/05 کمتر بوده است و برای سایر عوامل بیشتر از 0/05 است. بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت ارتباط میان عامل های M, I, H, C و Q2با راهبردهای منفی تنظیم هیجانی معنی دارشده است و ضریب رگرسیونی سایر عوامل از نظر آماری معنی دارنبوده و صفر محسوب شده اند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با word, پروژه word پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل, دانلود سورس پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با word, سیستم پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با word, مدیریت پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل به زبان word, پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با word, پروژه دانشجویی پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل, پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل به زبان word, پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل در word, سیستم پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل تحت word, دانلود پروژه پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل, سورس پروژه پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل به زبان word, پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل, پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل به زبان فایل ورد (word), پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل در فایل ورد (word), سیستم پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل با word, پروژه پيش بيني راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس عوامل شانزده گانه پرسشنامه شخصيت کتل به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com