توضیحات

 تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین انواع سبک های رهبری و سبک های تصمیم گیری و ارتباطشان با میزان کارآفرینی مسیولین هیات هایورزشی استان چهارمحال و بختیاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی استو بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مسیولین هییت های ورزشی بود که در هییت های استان مشغولبه کار بودند. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق شامل سه پرسشنامه بود (پرسشنامه سبک رهبری باس و آولیو (1997)،پرسشنامه گری (2001) جهت جمع آوری اطلاعات درباره متغیر تصمیم گیری و پرسشنامه محقق ساخته ای جهت بررسی کارآفرینی). روایی پرسشنامه های سبک رهبری و متغییرهای تصمیم گیری و کارآفرینی با ارسال پرسشنامه به چندین متخصص وخبره و انجام اصلاحات لازم، با استفاده از ضریب کندال به ترتیب برابر با 75% و 78% و 80%محاسبه شد. برای اطمینان از پایاییپرسشنامه های سبک رهبری و متغییرهای تصمیم گیری پس از لحاظ کردن نظرات، از روش بازآزمایی استفاده گردید. ضریب بازآزماییبرای پرسشنامه چندعاملی رهبری 0/821 و برای پرسشنامه سبک تصمیمگیری برابر با 0/80 بدست آمد. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه کارآفرینی تعداد 30 پرسشنامه در بین نمونه ای تصادفی از جامعه موردنظر توزیع گردید و پس از محاسبه واریانس نمونه و براساس ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسشنامه 0/85 0 محاسبه گردید که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. بر اساس تحلیل های آماری، بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی و همچنین بین کارآفرینی و سبکهای تصمیم گیری مسیولین هیات های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری رابطه معناداری مشاهده شد (<0/005).

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با word, پروژه word تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري, دانلود سورس تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با word, سیستم تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با word, مدیریت تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري به زبان word, تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با word, پروژه دانشجویی تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري, تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري به زبان word, تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري در word, سیستم تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري تحت word, دانلود پروژه تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري, سورس پروژه تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري به زبان word, تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري, تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري به زبان فایل ورد (word), تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري در فایل ورد (word), سیستم تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري با word, پروژه تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com