توجه : هر پروژه دارای یک فایل آموزشی برای نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد


قیمت مستندات نوع پایگاه داده عنوان پروژه کد
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده آلبوم موسیقی در Power Designer 1610
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده املاک در Power Designer 1611
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه در Power Designer 1612
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری و فروش در Power Designer 1613
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده بخش مالی بیمه در Power Designer 1614
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده تاکسی تلفنی آژانس در Power Designer 1615
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده بانک در Power Designer 1616
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده تور جهانگردی در Power Designer 1617
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده حقوق و دستمزد در Power Designer 1618
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده داروخانه در Power Designer 1619
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده دبیرخانه در Power Designer 1620
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده دفتر هواپیمایی در Power Designer 1621
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده مرکز بازرسی در Power Designer 1622
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده مطب در Power Designer 1623
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده هتل در Power Designer 1624
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده ویدئو کلوپ در Power Designer 1625
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده آزمایشگاه خون در Power Designer 1626
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آژانس کاریابی در Power Designer 1627
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آژانس مسافرتی تور در Power Designer 1628
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده افتتاح حساب در بانک در Power Designer 1629
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری در Power Designer 1630
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری با حقوق و دستمزد در Power Designer 1631
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری و فروش در Power Designer 1632
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در Power Designer 1633
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده آهن فروشی در Power Designer 1634
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده باربری در Power Designer 1635
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده باشگاه بدنسازی در Power Designer 1636
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده باشگاه فوتبال در Power Designer 1637
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده بانک در Power Designer 1638
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده بایگانی در Power Designer 1639
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده برنامه ریزی زمان بندی کارها در Power Designer 1640
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده بنگاه املاک آژانس تهیه مسکن در Power Designer 1641
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده بیمارستان در Power Designer 1642
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده بیمه در Power Designer 1643
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده پارکینگ در Power Designer 1644
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده تاکسی تلفنی در Power Designer 1645
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده ترمینال در Power Designer 1646
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده حسابداری خانواده در Power Designer 1647
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده حسابداری دانشگاه در Power Designer 1648
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده حقوق و دستمزد در Power Designer 1649
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده دارایی در Power Designer 1650
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده دبیر خانه با حقوق و دستمزد در Power Designer 1651
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده دبیرخانه در Power Designer 1652
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده دفتر مخابراتی در Power Designer 1653
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده دفتر هواپیمایی در Power Designer 1654
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده دفترچه تلفن در Power Designer 1655
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه در Power Designer 1656
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده زمانبندی دروس آموزش کامپیوتر در Power Designer 1657
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده شرکت نرم افزاری در Power Designer 1658
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده شورای حل اختلاف در Power Designer 1659
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه لباس در Power Designer 1660
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده قطعه سازی در Power Designer 1661
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کارگاه تولید آسانسور در Power Designer 1662
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کافی شاپ در Power Designer 1663
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کتابخانه در Power Designer 1664
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده مدرسه در Power Designer 1665
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده مدیریت کمد های دانشکده در Power Designer 1666
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده مطب در Power Designer 1667
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده درمانگاه در Power Designer 1668
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده نمایشگاه ماشین در Power Designer 1669
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده هتل در Power Designer 1670
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده هیئت علمی دانشگاه در Power Designer 1671
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده آلبوم تصاویر و عکس در Power Designer 1672
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه علمی در Power Designer 1673
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده استخر در Power Designer 1674
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه رانندگی در Power Designer 1675
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه علمی در Power Designer 1676
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده داروخانه در Power Designer 1677
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده ویدیو کلوپ در Power Designer 1678
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری مدل بهینه در Power Designer 1679
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده حقوق و دستمزد اساتید در Power Designer 1680
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده ثبت واریزی مالیات شرکت ها در اداره دارایی در Power Designer 1681
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده رزرواسیون بلیط قطار در Power Designer 1682
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده صورت حساب رستوران در Power Designer 1683
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده سازمان هواشناسی در Power Designer 1684
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده کارخانه در Power Designer 1685
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده سوپر مارکت در Power Designer 1686
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده شرکت نرم افزاری در Power Designer 1687
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده دانشگاه در Power Designer 1688
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه لب تاپ در Power Designer 1689
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی در Power Designer 1690
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده کتاب فروشی در Power Designer 1691
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده سیستم مدیریت پرسنل شهرداری در Power Designer 1692
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کلینیک یا درمانگاه در Power Designer 1693
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده سیستم مدیریت پرسنل استانداری در Power Designer 1694
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده کنترل ورود و خروج کارکنان در Power Designer 1695
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده مدیریت داخلی هتل در Power Designer 1696
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده مدیریت نمرات کار آموزی و پروژه های دانشجویان در Power Designer 1697
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه لوازم خانگی در Power Designer 1698
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده مهد کودک در Power Designer 1699
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده ثبت نام دانشجویان در Power Designer 1700
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه اسباب بازی در Power Designer 1701
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده حسابداری در Power Designer 1702
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده رزرو بلیط هواپیما در Power Designer 1703
قیمت 19,500 تومان دارد - نوبت دهی به مشتریان در Power Designer 1932
قیمت 29,500 تومان دارد - ویدئو کلوپ مدل پیشرفته در Power Designer 1990
قیمت 18,500 تومان دارد - مزایده آنلاین در Power Designer 2067
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 7108

آخرین مطالب وبلاگ

  • انواع جستجو در سيستم هاي بازيابي خودکار
  • ضروری است که چنین سیستمهایی بتوانند هم به صورت مستقل از اصطلاحات وارد شده بهره گیران و هم از طریق آن اصطلاحات، جستجوهای لازم را انجام دهند. ما می توانیم دو نوع جستجو را ...
  • خلاصه اي از اصول چکيده نويسي
  • خلاصه ای از اصول چکیده نویسی اصول کلی 1. نباید هیچ محدودیتی را برای طول قطعی چکیده تعیین کرد. طول چکیده باید به اندازه ای باشد که بتواند گزاره ای مستقیم، موجز و یکنواخت ...
  • بيان اصول محتوايي در چکيده نويسي و نمايه سازي
  • اصول محتوایی 1. اگر محتوی از عنوان مشخص نشود، ممکن است گفتار مقدماتی بیانگر دقیقی از موضوع مورد بحث و روش مورد استفاده باشد. به هرحال، اگر عنوان به خوبی محتوای موضوعی و ...
  • پيش بيني آينده نمايه سازي و چکيده نويسي
  • آینده نمایه سازی و چکیده نویسی همانطور که در فصل قبل اشاره شد، فقدان نوعی کنترل کیفیت نقیصه عمده اینترنت – صرف نظر از اندازه آن – به عنوان یک منبع اطلاعاتی است. در ...

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com