پيش بيني آينده نمايه سازي و چکيده نويسي

 
ارسال شده در تاریخ 8/1/2017 توسط admin در زمینه
 

آینده نمایه سازی و چکیده نویسی

همانطور که در فصل قبل اشاره شد، فقدان نوعی کنترل کیفیت نقیصه عمده اینترنت – صرف نظر از اندازه آن – به عنوان یک منبع اطلاعاتی است. در مؤثر خدمات اطلاعاتی در جهان چاپی به دلیل وجود مؤسات مختلفی است که پالایش کیفی را بر عهده دارند. ناشران کتابها و مجلات علمی، فرایندهای تجدید نظر / داوری را اعمال می کنند که تا حدی در حذفی مطالب بی ارزش مؤثرند. خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی چایی، اغلب از طریق انتخاب مجلات، مجموعه گزارشها یا سایر انتشاراتی که در یک دوره مشخص زیر پوشش قرار می دهند، سطح بعدی پالایش کیفی را فرآهم میآورند. در نهایت، کتابخانه ها، به ویژه آنهایی که به جامعه محقق و دانشگاهی خدمات ارائه می دهند، از طریق خریداری منابعی که برای بهره گیران ارزش بیشتری دارند و نیز از طریق ایجاد سطوح مختلفی دسترسی، منابع را پالایش میکنند. دسترس پذیرترین منابع (از نظر فیزیکی و شاید فکری) آنهایی هستند که بهره گیران بارها آنها را درخواست می نمایند.

وقتی اولین ویرایش این کتاب در سال 1991 چاپ شد، پیشگویی ظهور و رشد انفجاری اینترنت ناممکن بود. باوجوداین، پیش بینی فصل پایانی آن ویرایش، شبیه به پیشگویی این فصل در این کتاب بود. در این محیط شبکه ای، نویسنده یک سیستم پالایش درون خطی را تصویر کرده بود که نهایتاً اطلاعات مجلات مرتبط را در دسترسی بهره گیران قرار میداد. این مفهوم در شکل 116 نشان داده شده است. باتوجه به اینکه مجلات در قالب الکترونیکی ارائه شده و چکیده نیز داشته باشند، فرض شده بود که می توان مستقیماً از طریق متون ردیف اول پایگاه های دسترسی ایجاد کرد.

برای ایجاد پایگاه های رشته مدار و وظیفه مدار از همه مدارکی که جدیداً به همه پایگاه ها اضافه شده اند (یعنی به مجموعه خاصی از مجلات محدود نشده اند)، اعمال مجموعه ای از پالایش ها (پرونده های موضوعی واقعی) ضروری خواهد بود. ظریف ترین پالایه ها، تخصصی ترین پایگاه ها را در پایگاه های ردیف اول تشکیل میدهند. پرونده های علایق اطلاعاتی بهره گیران بر روی پایگاه های ردیف دوم اعمال می شوند. سپس، یک بهرهگیر خاص به سیستم متصل شده و از آن تعداد مدرک که پس از آخرین روزآمدشدن به سیستم اضافه شده، با اطلاع خواهد شد. سپس بهره گیر ممکن است چکیده ها را مرور کرده، و در صورت نیاز، به صورت درون خطی به اصل مدرک دسترسی خواهد داشت. علاوه بر درخواست اشتراک برای هر یک از مجلات الکترونیکی، بهره گیران از هر چیزی که منطبق با نیازهای آنها باشد – به محض انتشار – با اطلاع خواهند شد. 

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com